Heel Hasselt binnen grote ring wordt zone 30

Bericht van Het Belang van Limburg

Hasselt gaat in 2021 een zone 30 invoeren binnen de grote ring. Concreet komt het erop neer dat het complete gebied tussen kleine en grote ring, op de invalswegen na, zone 30 wordt. Het gebied binnen de Groene Boulevard is al zone 30 en wordt in januari 2021 één grote fietszone. Ook in de deelgemeenten komen er zones 30.

“We voeren een zone 30 in om in onze stad de verkeersveiligheid te verhogen en fietsers en voetgangers op bepaalde plekken meer comfort te geven”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “De invalswegen vallen buiten dit plan omdat zij gewestwegen zijn en wij daar als stad geen regelgeving kunnen opleggen. Maar ook zij zijn grotendeels al beperkt tot 50 per uur.”

Hasselt voert de zone 30 in, in de woonwijken tussen de grote en de kleine ring, in de verschillende woonkernen binnen de deelgemeenten en in de schoolomgevingen. “Met een tiental schoolomgevingen zijn we klaar, maar ze moeten nog deze legislatuur allemaal verkeersveilig zijn. Per school bekijken we vanuit de dienst mobiliteit, samen met directie en oudercomité welke maatregelen lokaal kunnen genomen worden om de veiligheid te verhogen. Dat kan gaan van stickers tot de invoering van de ‘schoolstraat’ en/of de invoering van een zone 30.”

Related posts