Een op de vijf Limburgse gezinnen haalde huisvuilzakken voor 2020 nog niet op

Bericht van : Het Belang van Limburg

Gezinnen die afvalbelasting betalen aan Limburg.net hebben recht op een aantal huisvuilzakken. Tien procent haalt de zakken jaarlijks niet af. Door corona is dat aantal dit jaar nagenoeg verdubbeld.

Elk gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in het werkingsgebied van Limburg.net, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net. Met die belasting wordt de inzameling en de verwerking van het afval verzorgd.

De afvalbelasting geeft recht op een hoeveelheid huisvuilzakken of huisvuilkilo’s. De gezinssituatie op 1 januari bepaalt het aantal zakken of kilo’s. Hoe groter het gezin, hoe groter het afvalquotum, hoe meer huisvuilzakken of kilo’s men krijgt.

Related posts