Steven Vanmechelen nieuwe schepen

Bericht van Hbvl.be

Steven Vanmechelen wordt op 1 januari 2021 de nieuwe schepen van jeugd, sport, cultuur en milieu in Halen. Hij legde daarvoor in de gemeenteraad de eed af. Hij volgt in die functie Thomas Dubois op. De wissel was afgesproken bij het begin van deze legislatuur.

Steven Vanmechelen was in de vorige legislatuur al schepen van 2016 tot einde 2018. Hij neemt de bevoegdheden Jeugd, Sport, Cultuur, Bibliotheek en Toerisme over van Thomas Dubois. Bovendien krijgt hij de bevoegdheden Natuurontwikkeling, Milieubeleid, Klimaatplan, Leefmilieu en Dierenwelzijn, die hij van eerste schepen Heidi Wuestenbergs overneemt. Thomas Dubois is acht jaar schepen geweest. Burgemeester Erik Van Roelen wees op zijn realisaties: de inrichting van het dienstencentrum De Klapstoel in het voormalige postgebouw aan de Diestersteenweg, de Klapbus, de nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang in Loksbergen en het behoud van de 11.11.11-actie, van de papierophalingen door verenigingen en van de kindergemeenteraad. Thomas Dubois wordt nu gewoon gemeenteraadslid, maar keert in 2023 terug om schepen van sociale zaken te worden. Vanmechelen en Dubois zijn beiden van CD&V, die in Halen de volstrekte meerderheid bezit.

Related posts