Vondsten uit Middeleeuwen en Romeinse tijd

Bij de aanleg van de waterbuffer bij Kruisdonk zijn bij archeologisch onderzoek vondsten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gedaan.

In opdracht van het Waterschap Limburg, wordt in samenwerking met de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen en de Provincie Limburg gewerkt aan verbetering van het watersysteem in het gebied van Kanjel en Gelei. Het slib in de waterlopen Kanjel en Gelei en de vijvers van de landgoederen wordt verwijderd en er worden regenwaterbuffers aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Janssen-Den Ouden. Bij de aanleg van de waterbuffer bij Kruisdonk zijn bij archeologisch onderzoek onder begeleiding van de firma BODAC vondsten uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd gedaan.

Lees het hele bericht op : Limburg24.nl

Related posts