108 sociale assistentiewoningen op Portavida

Met 27 seniorenwoningen op Portavida wordt voorzien in een bijkomend aanbod aan wonen voor senioren binnen Genk. Het gaat om sociale seniorenwoningen met assistentie, waarbij de woningen worden verhuurd door Nieuw Dak en het OCMW instaat voor het aanbod van assistentie. Op 1 februari gaat de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen in.

In april 2018 werd gestart met de bouw van de Poort tot de Welzijnscampus. Het project omvat een ondergrondse parkeergarage met zo’n 565 parkeerplaatsen, een kantoorgebouw voor welzijnsorganisaties en zes woonblokken, goed voor 108 woongelegenheden. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het woongedeelte. Daarvan zijn 4 blokken sociale koopwoningen (66 woongelegenheden), gerealiseerd door Landwaarts.
De overige 42 woongelegenheden zijn sociale huurwoningen, gerealiseerd door Nieuw Dak. Daarvan zijn er 15 voorbehouden voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke of neuro-motorische beperking. Die woonvorm kreeg de naam Hogerveld, en is een samenwerking tussen Nieuw Dak en dienstencentrum ’t Klavertje van vzw Stijn.

Bron: Limburgnieuws.be

Related posts