Financiële tegemoetkoming studenten verlengd

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt de uiterste aanmelddatum voor een mbo-opleiding een maand uitgesteld naar 1 mei.

Met deze verlenging wordt naar verwachting maximaal 135 miljoen euro aan tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan deze studenten. Dit bedrag wordt betaald uit de 200 miljoen euro die al eerder was gereserveerd voor de tegemoetkomingen.

Lees het hele bericht op : Limburg24.nl

Related posts