Drie gemeenschapswachten houden toezicht in Tongeren

In Tongeren zijn er op dit ogenblik 3 gemeenschapswachten in dienst: Ruben (in dienst sedert 2016), Wouter (in dienst sedert 2019) en Danny (recent in dienst). De gemeenschapswachten voeren toezicht uit in het straatbeeld. Tijdens deze coronapandemie is het uitvoeren van de controle op het naleven van de coronaregels een prioritaire opdracht.

Patrick Dewael, burgemeester: “De gemeenschapswachten verhogen de veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Ze zijn duidelijk herkenbaar aanwezig in het straatbeeld. Je herkent ze aan hun paarse uniformen. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor onze inwoners en vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking. Onze gemeenschapswachten zijn ook vaststeller. Dit betekent dat zij vaststellingen kunnen maken die mogelijk beboet kunnen worden. Dit gebeurt in het kader van het politiereglement Gemeentelijk administratieve sancties (GAS).”

“De gemeenschapswachten werken rond verschillende vormen van overlast. Gaande van kleine overtredingen zoals sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep, wildplassen… tot opgestapeld afval in de voortuinen. In deze periode van de coronapandemie is het toezicht houden op het naleven van de coronaregels prioritair. Zo voeren ze controles uit op samenscholingen, mondmaskersplicht, het naleven van de geldende coronaregels in de winkelstraten, op de donderdagmarkt en andere openbare plaatsen in onze stad.”

In 2020 werden 606 meldingen rond overlast geregistreerd in Tongeren. 48% van deze meldingen heeft betrekking op zwerfvuil en sluikstort (zakjes met huishoudelijk afval in en naast straatvuilnisbakjes, afval langs en op de weg, het aanbieden van afval in niet-reglementaire zakken, afval dat niet op het juiste tijdstip wordt aangeboden,…). 17% betreft onderhoud van woningen en gronden, bermen en voetpaden. 13% van de meldingen betreft fysiek onveilige situaties (defecten in het straatbeeld die fysiek gevaar inhouden voor een voetganger, fietser of chauffeur. En 4% van de meldingen zijn klachten over inname van het openbaar domein (controle werven, publiciteit, stoep
wordt ingenomen door bijvoorbeeld meubels, materiaal). Deze meldingen zijn niet enkel afkomstig van de Tongenaren. Een groot aantal meldingen gebeurt door de oplettendheid van het stadspersoneel en de gemeenschapswachten zelf.

Voor de meeste vormen van overlast worden de eigenaars/bewoners rechtstreeks aangesproken. Deze directe aanpak is succesvol, want het merendeel van de overlastsituaties wordt door de betrokkenen zelf in orde gebracht. In 2020 waren dit 235 van de 606 meldingen. Voor 52 van de 606 meldingen werd een bestuurlijk verslag (of pv) opgemaakt.

Bron: Limburgnieuws.be

Related posts