Corona heeft impact op overlastproblematiek

Corona heeft er in 2020 voor gezorgd dat er meer overlast gemeld werd bij de politie. Daarnaast vond er een ware verschuiving van de overlastproblematiek plaats. Gevolg: de gespecialiseerde teams van de zone Limburg Regio Hoofdstad, die hoofdzakelijk rond overlast werken, hebben het afgelopen jaar hun werkterrein aanzienlijk moeten verleggen.

Naast hun gewoon takenpakket werden het overlastteam, het mountainbiketeam en het gauwdiefstallenteam van de politiezone vorig jaar ook ingezet bij het handhaven van de coronamaatregelen. Zij hielden onder andere toezicht op samenscholingen, het naleven van de mondmaskerplicht, het respecteren van de avondklok en de sluiting van horeca- en handelszaken.

Daarnaast waren zij ook aanwezig in de natuurgebieden, waar wandelaars massaal gebruik van maakten, om een oogje in het zeil te houden. Een eerste zaak die opviel op het vlak van overlast is dat er veel meer meldingen binnenkwamen bij de politie. Door het veelvuldig telewerk en het gebrek aan sociale activiteiten waren burgers veel meer thuis. Ze hadden meer tijd en zagen wat er zich allemaal in hun buurt afspeelde. Hierdoor werd er sneller en vaker overlast gemeld.

Opvallend was dat een groot deel van de overlast die door burgers gemeld werd druggerelateerd was. Hierbij viel vooral op dat er openlijk drugs verhandeld werd waarbij een grote waaier aan verdovende middelen aangeboden werd. Naast de klassieke drugs zoals cannabis en heroïne werd er evenzeer cocaïne, GHB en speed verhandeld. En dit in opvallend grotere hoeveelheden. Daarnaast werd er ook een stijging opgemerkt in het aantal kraakpanden. Om te voorkomen dat de bijhorende kleinere criminaliteitsvormen zoals onder andere fietsdiefstallen, vandalisme en openbare dronkenschap konden ontstaan, werd er onmiddellijk geschakeld en werd het plan van aanpak bijgesteld. Door wekelijkse controles van de kraakpanden in de politiezone werd de vinger aan de pols gehouden en kon de problematiek in de kiem gesmoord worden.

Dankzij corona maakten het aantal gauw- en winkeldiefstallen een enorme duik in de politiezone.

De winkel- en gauwdieven zaten echter niet volledig stil en verlegden hun werkveld van niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels naar essentiële winkels zoals grootwarenhuizen. Hierbij won ook het fenomeen shoulder-surfing aan populariteit. Gauwdieven keken over de schouder mee naar de bankkaartcode van het slachtoffer om nadien aan de haal te gaan met de bankkaart.

“In totaal voerden de gespecialiseerde teams samen in 2020 meer dan 10.000 controles uit waarbij meer dan 6.400 personen en 1.500 voertuigen gecontroleerd werden. Ze namen 2.130 voorwerpen en 25.000 euro in beslag. 204 personen werden door deze teams gearresteerd en 2.188 processen-verbaal werden opgesteld”, aldus Politie Limburg Regio Hoofdstad.

Lees dit en andere berichten op Limburgnieuws.be

Related posts