Belgische politie controleert dit weekend extra bij grensovergangen met Nederland

De Belgische politie zal dit weekend bij de start van de krokusvakantie extra controleren in de buurt van de grensovergangen met Nederland met het oog op het naleven van de coronamaatregelen.

De omgeving van de grensovergangen zullen dynamisch gecontroleerd worden op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland, want deze zijn zeker tot 1 april verboden. Wanneer je meerdere landen doorkruist bij een toegestane verplaatsing, adviseert de Belgische politie je om je op voorhand te informeren over de regels die gelden in ieder van die landen.

Als je dus toch de grens over moet omwille van professionele redenen, dwingende gezinsredenen, studies, een medische behandeling, bijstand of zorg aan personen, verzorgen van dieren, een verhuizing,…heb je een ‘verklaring op eer’ nodig. Je kan dit formulier downloaden via https://ap.lc/EeEX3

Lees dit en andere berichten op Limburg24.nl

Related posts