CO2-meter voor alle basisscholen in Hasselt

foto:Limburgnieuws.be

Een gezonde binnenlucht is altijd belangrijk, maar in tijden van corona staat het opnieuw hoog op de agenda in het onderwijs. Opdat scholen een goede balans vinden tussen ventileren en verluchten enerzijds en het beheersbaar houden van de stookkosten en bijhorende milieu-impact anderzijds, verdeelt de stad Hasselt 80 CO2-meters aan alle Hasseltse basisscholen.

Een CO2-meter meet de concentratie CO2 in de binnenlucht. CO2 zelf is op zich niet schadelijk voor de mens, maar is wel een goede indicator voor de luchtverversing in een klaslokaal. Hoe meer CO2 in de binnenlucht, hoe hoger ook de mogelijke concentratie aan schadelijke stoffen en virusdeeltjes. Ventileren en verluchten is dan de enige oplossing.

“Als hulpmiddel verdelen we 80 CO2-meters, die met bijhorende kleurcode de concentratie CO2 aangeeft, onder alle Hasseltse basisscholen”, vertellen schepen voor Onderwijs Habib El Ouakili en schepen voor Klimaat Joost Venken.

Een gezonde binnenlucht in de klas is niet tastbaar of zichtbaar, maar wel voelbaar. Bij een slechte luchtkwaliteit ervaren leerlingen en leerkrachten vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen,… waardoor ook de leerprestaties eronder lijden.

“We merken dat scholen deze preventiemaatregelen erg ter harte nemen en dat zelfs ’s nachts ramen op kiep blijven open staan. Uiteraard heeft dit ook een impact op hun energieverbruik. De oplossing zit in het vinden van een goed evenwicht tussen ventileren en verluchten op momenten wanneer het nodig is enerzijds en rationeel energiegebruik anderzijds. Met CO2-meters willen we de scholen een hulpmiddel aanbieden om de luchtkwaliteit in de klas te meten en verbeteren zonder dat het energieverbruik buitensporig oploopt.”

De CO2-meter helpt bovendien om de onzichtbare luchtkwaliteit concreet en bespreekbaar te maken in de klas.

Lees dit en andere berichten op Limburgnieuws.be

Related posts